Tatta hitotsu o kaeru dake : Kurasu mo kyoshi mo jiritsu suru shitsumonzukuri