Nihon ryūgaku shiken taisaku sokkō sōgō kamoku : Tanki kansei Ichishin Uingunetto